Hopp til innhold
NUPI skole

Cyber

title

Cyber

tags

Cyber

tags_migration

Cyber

old_description

description

Digital teknologi endrer samfunn i høy hastighet, og det knytter seg store muligheter til denne utviklingen, men også sårbarheter. 

NUPI arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til cybersikkerhet, global styring og internasjonale cybernormer, kapasitetsbygging i utviklingsland, digitale trusler mot demokratiet, samarbeidet mellom offentlig og privat sektor, cybervåpen i internasjonale konflikter og trusler mot kritisk infrastruktur.

For mer info om vår forskning, våre arrangementer og publikasjoner på cyber, se NUPIs senter for forskning på ny teknologi.