Hopp til innhold
NUPI skole

Forsvar

title

Forsvar

tags

Forsvar

tags_migration

Forsvar

old_description

description

Forsvaret har som oppgave å ivareta sikkerheten og forsvare landet mot angrep.

NUPI er engasjert i å utvikle ideer, teorier og framgangsmåter for militæret, både i Norge og internasjonalt. Vi ønsker å kombinere overordnede sikkerhetspolitiske spørsmål med de praktiske og tekniske utfordringene som finnes i militæret. Derfor jobber NUPI tett både med ansatte i militæret og akademikere innen feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å bidra til å bygge bro mellom analyser på politisk nivå og bakkenivå.
Innenfor forsvar forsker vi blant annet på:
•    Maritim sikkerhet
•    Cybersikkerhet
•    Ny teknologi
•    Forholdet mellom sivile og militæret
•    Irregulær krigføring