Hopp til innhold
NUPI skole

Sikkerhetspolitikk

title

Sikkerhetspolitikk

tags

Sikkerhetspolitikk

tags_migration

Sikkerhetspolitikk

old_description

description

En viktig del av sikkerhetspolitikken går ut på å forebygge og håndtere kriser, og å utforme varige og stabile løsninger på konflikter.

NUPI studerer et bredt spekter av både globale og nasjonale sikkerhetsspørsmål. I tillegg til å studere krisehåndtering og krigføring, forsker vi blant annet på terrorisme og organisert kriminalitet, politisk vold og ikke-statlige væpnede aktører. Vi er særlig opptatt av internasjonale sikkerhetsorganisasjoner som NATOEU og FN