Hopp til innhold
NUPI skole

Terrorisme og ekstremisme

title

Terrorisme og ekstremisme

tags

Terrorisme og ekstremisme

tags_migration

Terrorisme og ekstremisme

old_description

description

Terrorisme kan forstås som en strategisk handling hvor vold eller trussel om vold blir brukt for å skape en tilstand av frykt, for å få oppmerksomhet for en sak, eller for å tvinge noen til å gi etter for bestemte krav.

Målet er å oppnå en effekt på folk utover de som er det direkte offeret eller målet for den voldelige handlingen. NUPIs forskning på terrorisme er særlig konsentrert til området rundt Europa, fra Nord-Afrika til Kaukasus-regionen, og vårt viktigste instrument i denne forskningen er forskningsprogrammet Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet