Soldat patruljerer i Brussel under økt terrorberedskap.

Foto: Emanuele Cardinall. 23.02.2016. CC BY-NC-SA 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Konsortiet for terrorismeforskning

Forskningsprogram

Konsortiet for terrorismeforskning (tidligere Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet) har eksistert siden 2002, og består i dag av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)Politihøgskolen (PHS) og Senter for forskning på ekstremisme (C-REX). Konsortiet utgjør et av de tyngste og mest anerkjente forskningsmiljøene i Europa på disse temaene. Det er en arena for forskningsformidling, informasjonsutveksling og oppbygging av kompetanse på tvers av institusjoner.

Konsortiet blir finansiert gjennom departementer, direktorater og næringsorganisasjoner som ønsker å støtte norsk forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, og som ønsker å dra nytte av ekspertisen som Konsortiet innehar. Forskere i Konsortiet har også vært aktive støttespillere i politikkutforming og utvikling av tiltak. Eksempler er Handlingsplanen mot voldelig ekstremisme og radikalisering og Stortingsmeldingen om globale sikkerhetstrusler i utenrikspolitikken.

Temaene som konsortiets forskere har spisskompetanse på, og som står i fokus for nåværende forskningsaktiviteter, er forebygging av voldelig ekstremisme og terrorisme, islamistisk terrorisme i Europa og resten av verden, høyreekstremisme og anti-jihadistiske bevegelser, solo-terrorisme, terroristers målutvelgelse, terrorbekjempelse, organisert og internasjonal kriminalitet i Europa og i naboregionene, politikkutforming i bekjempelse av organisert kriminalitet, organisert kriminalitet og statsdannelse, illegal økonomi og opprørsgrupper i Vest-Afrika og Nord-Afrika, piratvirksomhet, samfunnssikkerhet, trusler mot eksportsektoren, gjengkonflikter, krisehåndtering og internasjonalt politisamarbeid.

Se her for publikasjoner av konsortiets forskere

 

NUPI-forskere som er tilknyttet konsortiet:

Eksterne forskere som er tilknyttet konsortiet:

  • Tore Bjørgo, (C-REX), faglig leder

Nyheter

News
Bildet viser en illustrasjon av en mannsfigur som måles med en linjal

Risiko for radikalisering – kan det egentlig måles?

October 3, 2018

Blir verktøy som skal måle risiko for å bli radikalisert brukt riktig?

Terrorkonsortiet i 2021

January 13, 2022

Fremmedkrigere i Ukraina, utviklingen etter de 20 årene som har gått siden terrorangrepet i 2001 og teknologiens rolle i voldelig ekstremisme er noen av temaene Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har hatt på agendaen i 2021.

News

Høydepunkter fra konsortiet i 2019

February 6, 2020

Radikalisering i fengsel, retur av fremmedkrigere og akselerasjonsterrorisme er bare noen av temaene Konsortiet har hatt på agendaen i løpet av det siste året.

News
Bildet viser jurist Sofie Høgestøl (UiO), ordstyrer og leder for C-rex ved UiO Tore Bjørgo, seniorforsker Petter Nesser (FFI) og psykolog Lars Lyster (RVTS Øst).

NUPI Podkast: Farer, forpliktelser, og utfordringer ved retur av fremmedkrigere og deres familier

June 25, 2019

Flere tusen menn, kvinner og barn sitter i fangenskap i Syria og Irak etter IS' fall. Hva kan bli skjebnen til disse? Og hvem skal ta ansvaret for dem?

News

Risikovurderingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme

December 9, 2020

I mange europeiske land sitter mange titalls personer fengslet for terrorisme eller terrorismerelaterte forbrytelser. Brorparten soner korte dommer som gjør at de vil bli løslatt innen få år. Er det trygt? Hvordan kan man være sikker på at de ikke lenger utgj&o1

News

Exploring the Continuum of Lethality: Militant Islamists' Targeting Preferences in Europe

November 8, 2017

Doctoral Research Fellow at Politihøgskolen (The Police Academy) and Senior Advisor at the Ministry of Local Government and Modernisation, Cato Hemmingby, has published an article that provides an in-depth analysis of the targeting preferences of militant Islamists operating i1

News

NUPIpodden: Afrikas opprørere - hvem er de?

November 3, 2017

NY BOK: Morten Bøås snakker om sin nyeste bok om Afrikas opprørere.

News
Bildet viser en soldat fra en israelsk antiterrorøvelse

KRONIKK: Hvem utgjør en terrorist?

September 14, 2017

Etter 11. september har stadig flere ikke-statlige grupper fått merkelappen terrorister.

News

Radicalization and foreign fighters in the Kosovo context: An analysis of international media coverage of the phenomena

May 15, 2017

Senior Research Fellow and consortium coordinator, Rita Augestad Knudsen, has published a new critical study of the international media coverage of the phenomena of radicalisation and foreign fighters in Kosovo:

News

Fanatismens seier? Jihadismens frammarsj i den arabiske verden

August 23, 2017

Jihadismens frammarsj som ideologi og global opprørsbevegelse er blant de mest fremtredende utviklingstrekkene i Midtøsten de siste 15årene. Hvordan har jihadistbevegelsen kunnet vokse seg så mye sterkere i tidsrommet etter 11. september-angrepene, samtidig som USA og dets1

News

Op-Ed: Three Myths Holding Back Afghan Peace Talks

April 3, 2017

Konsortiumforsker Anne Stenersen skriver i IPI Global Observatory om fredsforhandlingene med Taliban:

News
Bildet viser et utbombet Groznyj i 1995

Når Russland går til krig

November 1, 2016

Hva er det som gjør at krig blir akseptabelt? Se Julie Wilhelmsen lansere sin ferskeste bok i samtale med Aftenpostens Helene Skjeggestad.

Publikasjoner

Publication : Policy brief
Psykiskhelse,terrorisme,ekstremismeogradikalisering_large.png

Psykisk helse, terrorisme, ekstremisme og radikalisering

2021
Det mulige forholdet mellom psykisk helse, radikalisering, ekstremisme og terrorinvolvering har fått mye oppmerksomhet i det siste. Men hva vet man egentlig ...

Kontaktperson

Temaer
Terrorisme og ekstremisme
Arrangementer
tor. 8 jun. 2023
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Teoriseminar: Tverrfaglighet og terrorismestudier

Paul Gill kommer til NUPI for å presentere et prosjekt som skal øke vår forståelse om ekstremistisk vold, og på den måten redusere risikoen for dette.

tor. 8 jun. 2023
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo

Utvikling av bevisgrunnlaget for risikofaktorer knyttet til voldelig ekstremisme

Vi ser nærmere på det siste tiårets vitenskapelige gjennombrudd på forskningsfeltet for terrorbekjempelse og risikovurderinger.

tor. 1 jun. 2023
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Hvorfor radikaliseres folk flest ikke?

Selv i samfunn der alt tilsynelatende ligger til rette for at folk skal bli radikaliserte, så skjer det ikke for de aller fleste. Hva er grunnen til det?

tir. 30 mai 2023
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: Auditorium 5, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo

UTSATT! Anti-statlig ekstremisme – en ny trussel?

Dette seminaret har blitt utsatt til august. Ny dato kommer!

tor. 16 feb. 2023
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Hvorfor er jihadistiske ideer så motstandsdyktige?

Hvordan har Sayyid Qutbs bok 'Milestones' inspirert radikal ungdom og jihadistgrupper over hele verden?

ons. 25 jan. 2023
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: Seminarrom 101 i Harriet Holters hus. Universitetet i Oslo

Fremmedkrigere i Ukraina: Bekymrede verdensborgere eller en sikkerhetstrussel?

Hva er motivasjonen til fremmedkrigerne i Ukraina og hvilke utfordringer møter de i krigen?

tir. 1 nov. 2022
Event
Time: 14:30 Europe/Oslo
Location: Undervisningsrom 1 i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo

Mindreårige i terrororganisasjonar: radikaliseringsprosessar og intervensjon

I Spania har mindreårige blitt dømde for medlemskap i ein jihadistisk terrororganisasjon. Korleis har radikaliseringsprosessen vore for desse tenåringane? Og kva har blitt gjort for å de-radikalisere dei?

ons. 7 sep. 2022
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Trendar innan høgreekstrem terrorisme og vald

Korleis har høgreekstrem terrorisme og vald utvikla seg i Vest-Europa dei siste åra? Har trusselen frå høgreekstrem terrorisme auka? Kvifor er desse spørsmåla så vanskeleg å svare på?

tir. 23 aug. 2022
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Ungdom og ekstremisme i 2021 – Ein studie av ungdommars vurdering av ekstremisme og førebygging av ekstremisme i Noreg.

23. august 2022 kl 14:00 presenterer Håvard Haugstvedt funn frå ein kvantitativ studie om ekstremisme i Noreg, frå perspektiva til norske ungdommar.

ons. 27 apr. 2022
Event
Time: 17:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

WEBINAR: Al-Qaidas løyndommar: «The Bin Laden Papers»

Nelly Lahoud har gjort eit djupdykk i Osama bin Ladens dokument og blant anna sett på kva planar han hadde lagt for framtidige angrep.

fre. 18 mar. 2022
Event
Time: 14:30 Europe/Oslo
Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

Trakassering og truslar mot politikarar

Truslar og trakassering mot politikarar og politiske meiningsberarar skaper ikkje berre frykt og utryggleik for dei som blir utsette for dette. Det utgjer også ein trussel mot demokratiske prosessar og politisk deltaking.

ons. 2 feb. 2022
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Er det ei kopling mellom psykisk (u)helse, terrorisme, ekstremisme og radikalisering?

Det moglege forholdet mellom psykisk helse og radikalisering, ekstremisme og terrorinvolvering har fått mykje merksemd i det siste. Men kva veit ein eigentleg om dette forholdet?

tir. 16 nov. 2021
Event
Time: 16:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Kan koronapandemien føre til auka ekstremisme?

På dette webinaret ser vi nærare på konsekvensane av svekt tillit mellom folk og styresmakter under koronapandemien.

ons. 29 sep. 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Kva rolle speler teknologi i valdeleg ekstremisme og terrorisme?

Ekstremistiske aktørar har vore nokre av dei tidlegaste brukarane av internett som eit kommunikasjons- og mobiliseringsverktøy.

tir. 21 sep. 2021
Event
Time: 15:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Å leve under Taliban

Kva erfaringar har lokalsamfunn med Taliban som leverandørar av tryggleik ? Korleis forløp politireforma i Afghanistan seg før Talibans raske overtaking, og kva slags rolle får politiet under Taliban?

ons. 15 sep. 2021
Event
Time: 11:30 Europe/Oslo
Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

Lanseringsseminar: 20 år etter 9/11

Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleda av å invitere til lanseringsseminar i samband med utgivinga av fokusnummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk «20 år etter 9/11» redigert av Rita Augestad Knudsen og Ole Martin Stormoen, med bidrag frå Julie Wilhelm1

tor. 5 aug. 2021
Event
Time: 17:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Kva rolle speler kjønn i radikaliseringsprosessar?

Dette seminaret tar for seg både høgreekstremisme og islamistisk ekstremisme, når vi ser nærare på kva betydning kjønn har for menneskes vegar inn og ut av valdeleg ekstremisme.

tir. 22 jun. 2021
Event
Time: 11:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Korleis styrer jihadistiske opprørarar?

Jihadistiske opprørarar blir ofte framstilte som «islamske terroristar», som oppnår måla sine ved å bruke brutal makt mot sivilbefolkninga. Men er dette biletet eigentleg dekkjande for korleis slike grupper styrer territorium og befolkningar? Det ser vi nærare på i dette seminaret.

man. 7 des. 2020
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: Webinar

Risikovurderingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme: Erfaringar frå kriminalomsorga i Nederland, Storbritannia, og Sverige

Kan bruk av risikokartleggingsverktøy redusere ekstremistisk vald, eller gir det ein falsk tryggleik?

ons. 25 nov. 2020
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

Terrorisme og polarisering i Frankrike: Trusselen, retorikken og politikken

Sidan 2015 har over 250 menneske blitt drepne i jihadistiske terrorangrep i Frankrike. Kvifor er Frankrike så utsett for terrorisme, og kva effekt har terroren på det franske samfunnet og fransk politikk?

tor. 11 mai 2017
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Fighting international terrorism the French way

Under dette seminaret vil seniorforskar ved NUPI, Pernille Rieker presentere eit kapittel i den kommande boka si «French Foreign Policy in a Changing world. Practicing the Grandeur”.

tir. 28 apr. 2020
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

WEBINAR: Ytre høgre som globalt fenomen: Lærdommar frå India

Kvar transnasjonalt er ytre høgre-fenomenet?

tir. 21 apr. 2020
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

WEBINAR: Jihad i Sahel: aktørar, utvikling og kontekst

Kven er jihadist-opprørarane, kvifor vinn dei terreng, og kva er den sannsynlege utviklinga i Sahel i tida som kjem?

man. 20 jan. 2020
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Akselerasjonsterrorisme: Den nye trusselen frå det ekstreme høgre

Korleis ser den nye valdelege høgreekstremismen ut, og kva idear er den inspirert av? Journalist Lasse Josephsen besøkjer NUPI for å gi oss eit innblikk i denne nye forma for terrorisme.

ons. 6 nov. 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Radikalisering bak murane: Erfaringar og utfordringar frå Noreg og Nederland

Korleis kan ein forhindre at terrordømde innsette rekrutterer bak murane?

tor. 24 okt. 2019
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Jakta på ekstremistpersonlegdommen: kan personlegdomstrekk forklare valdeleg ekstremisme?

Milan Obaidi ser nærare på kvifor individuelle personlegdomstrekk er viktig når ein skal prøve å forstå radikaliseringsprosessar.

man. 10 jun. 2019
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

"Tikkande bombar?": Farar, forpliktingar, og utfordringar ved retur av framandkrigarar og familiane deira

Fleire tusen menn, kvinner og barn sit i fangenskap i Syria og Irak etter IS' fall. Kva kan bli lagnaden til desse? Og kven skal ta ansvaret for dei?

ons. 16 jan. 2019
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Har jihadismen fått fotfeste i Sverige?

Magnus Ranstorp og Magnus Sandelin skal sjå nærare på historia, utbreiinga og utviklingstrekken til jihadismen i Sverige når dei besøkjer NUPI 17. januar.

tir. 11 des. 2018
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Førebygging av terrorisme ved hjelp av risikovurderingar: Perspektiv og erfaringar frå Storbritannia

Korleis utmanøvrerer Storbritannias terrornedkjempingsstrategi seg i røyndommen, og kva er risikovurderingas (potensielle) rolle i førebygging av terrorisme?

tir. 27 nov. 2018
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Eit kritisk blikk på terrorismeforskinga: Om makt, overvaking og førebygging av valdeleg ekstremisme

Kva er kritisk metode? Når og korleis kan kritiske metodar vere nyttige innan terrorismeforskinga?

ons. 21 nov. 2018
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

«Terroristlister» og andre freistingar: Antiterrortiltak som truar rettane til innbyggjarane

På kva grunnlag skal statar kunne avgrense rettane til borgaren i namnet til antiterrorismen?

tir. 4 sep. 2018
Event
Time: 12:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Kamp mot valdeleg ekstremisme: Kva kan vi lære av erfaringane frå Nord-Kaukasus?

Kva påverkar straumen av rekruttar frå republikkane i Nord-Kaukasus til jihadistgrupper i og utanfor Russland?

søn. 17 jun. 2018
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

USAs partnarar i krigen mot terror - til nytte eller besvær?

Kampen mot terrorisme er bygd på samarbeid mellom statar. Korleis og kor godt fungerer dette samarbeidet?

tor. 19 apr. 2018
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Valdeleg ekstremisme og psykiske lidingar

I kva grad kan psykiske lidingar forklare terrorisme, og er det i så fall forskjell på den einslege aktøren og den gruppebaserte ekstremisten?

man. 16 apr. 2018
Event
Time: 10:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Islamistisk radikalisering i Europa

Professor Olivier Roy gjestar NUPI for å snakke om kva som karakteriserer og driv islamistisk radikalisering i mange europeiske samfunn.

søn. 18 feb. 2018
Event
Time: 11:45 Europe/Oslo
Location: NUPI

Framandkrigarar på Balkan: innsikt frå Kosovo og Bosnia

Tre forskarar besøkjer NUPI for a snakke om kvifor antakinga vi har om framandkrigarar ofte ikkje stemmer med røyndommen.

ons. 24 jan. 2018
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Auditorium 5, Eilert Sundts Hus, Blindern

Førebygging av radikalisering og ekstremisme: Erfaringar frå Sverige og Noreg

Seminaret tar for seg store utfordringar med førebygging av radikalisering og ekstremisme.

tor. 14 des. 2017
Event
Time: 11:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Lunsjforedrag: IS – terrorisme og påverknad

Korleis ser IS' strategiske kommunikasjon ut i dag?

man. 12 jun. 2017
Event
Time: 11:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Lunsjseminar: Al-Qaida i Afghanistan - eit alternativt perspektiv

Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet har gleda av å ønskje Anne Stenersen velkommen for å snakke om den nye boka si som gir eit anna perspektiv på al-Qaida.

man. 17 apr. 2017
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Mokhtar Belmokhtar: ein jihadists overlevingsguide til Sahel

Med utgangspunkt i det vi veit og det vi trur vi veit om livet til Mokhtar Belmokhtar vil seniorforskar Morten Bøås presentere det historiske bakteppet for det som no skjer i Sahelområdet.