Fred, krise og konflikt

 • Migrasjon

  Migrasjon handler om forflytningen av mennesker, både internt i land eller på tvers av landegrenser. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til migrasjon og flyktningeproblematikk.Det er flere årsaker til at mennesker ...

  Migrasjon
 • Sårbare stater

  Sårbare stater er preget av politisk ustabilitet, vold og svake institusjoner, og statsmakten er ofte utfordret av væpnede ikke-statlige grupper. Befolkingen i såkalte sårbare stater, som Burkina Faso, Mali og Niger, lever derfor ...

  Sårbare stater
 • Pandemier

  Pandemier er store globale kriser som kan få store innvirkninger på internasjonal politikk. Det er helsekriser, men også dype økonomiske kriser, som igjen kan føre til sosiale og politiske kriser.Covid-19 er et aktuelt ...

  Pandemier
 • Opprørsgrupper

  Opprørsgrupper er ikke-statlige eller delvis statlige væpnede aktører som gjerne opererer innenfor territoriet til en svak og konfliktrammet stat. Vi forsker på de mange spørsmålene knyttet til disse gruppene.Når ...

  Opprørsgrupper
 • Konflikt

  Studiet av konfliktløsning handler om hvordan ulike aktører går frem for å bidra til at konflikter kan få fredelige utfall.NUPIs forskning på konfliktløsning har ofte en praktisk målsetning ved at målet ...

  Konflikt
 • Humanitære spørsmål

  Sivilbefolkningen er ofte skadelidende ved humanitære kriser, uavhengig om disse skyldes menneskeskapte konflikter eller naturkatastrofer. Det internasjonale humanitære hjelpeapparatet gjøres tilgjengelig i kriser der det lokale statsapparatet ...

  Humanitære spørsmål
 • Fredsoperasjoner

  Fredsoperasjoner innebærer å stabilisere en konflikt eller å hjelpe til å implementere en våpenhvile eller omfattende fredsavtale.NUPI jobber for å styrke kunnskapen om hvordan man kan forhindre, håndtere og ...

  Fredsoperasjoner