Hopp til innhold
NUPI skole

Fredsoperasjoner

title

Fredsoperasjoner

tags

Fredsoperasjoner

tags_migration

Fredsoperasjoner

old_description

description

Fredsoperasjoner innebærer å stabilisere en konflikt eller å hjelpe til å implementere en våpenhvile eller omfattende fredsavtale.

NUPI jobber for å styrke kunnskapen om hvordan man kan forhindre, håndtere og gjenoppbygge etter konflikt. NUPIs arbeid med fredsoperasjoner er nært knyttet til fredsbygging. Vår forskning på dette feltet er basert på omfattende feltarbeid som kan bedre forståelsen av hvordan konflikter kan transformeres og bidra til fredsbygging på lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.

Forskningstema knyttet til fredsoperasjoner kan være:

  • Hvor godt fungerer egentlig internasjonale fredsoperasjoner?
  • Hvordan samspiller lokalmiljøet med det internasjonale miljøet i fredsoperasjoner?
  • Hvordan etableres sikkerhet i et samfunn gjennom reform av sikkerhetssektoren?