Global økonomi

 • Internasjonale investeringer

  Utenlandske investeringer betyr kort sagt at noen fra utlandet kjøper hele eller deler av et selskap i et land. Dette er vanlig, og som oftest helt uproblematisk. Faktisk så kan det være mange fordeler ved slike oppkjøp, da ...

  Internasjonale investeringer
 • Regional integrasjon

  Regional integrasjon er en prosess hvor naboland blir enige om å styrke samarbeidet sitt gjennom felles regler og institusjoner. Det mest kjente eksemplet her til lands er nok det europeiske integrasjonsprosjektet, EU, men liknende prosesser har ...

  Regional integrasjon
 • Handel

  Globaliseringen fører til økt handel mellom land. Hva er effektene av økt handel, og hvordan henger Norge med?Som et lite land har Norge alltid vært avhengig av internasjonal handel med varer og tjenester. Økt europeisk ...

  Handel
 • Økonomisk vekst

  Hvorfor blir noen land rikere mens andre forblir fattige? Forskning på økonomisk vekst og utvikling har undersøkt dette spørsmålet i flere tiår.Det finnes mange forklaringer på hvorfor vi ser vedvarende forskjeller ...

  Økonomisk vekst
 • Internasjonal økonomi

  Internasjonal økonomi tar for seg økonomisk samkvem mellom land. Hvorfor handler land med hverandre eller investerer på tvers av landegrenser?De siste tiårene har vi opplevd stadig tettere økonomiske bånd mellom ...

  Internasjonal økonomi