Hopp til innhold
NUPI skole

Handel

title

Handel

tags

Handel

tags_migration

Handel

old_description

description

Globaliseringen fører til økt handel mellom land. Hva er effektene av økt handel, og hvordan henger Norge med?

Som et lite land har Norge alltid vært avhengig av internasjonal handel med varer og tjenester. Økt europeisk samarbeid gjennom EFTA, EU og EØS har ført til radikal vekst i handelen i Europa. De siste tiårene har globalisering og internasjonale handelsavtaler også fremmet økt handel med Asia og andre land langt fra Norge.  Mens frihandelen startet med tollreduksjon, har handelspolitikken etterhvert blitt mer kompleks. Dette gjør at temaer som investeringer, handel med tjenester og matvaresikkerhet også må tas opp i forskningen på feltet.

 Spørsmål vi tar for oss innenfor internasjonal handel er for eksempel:

  • Hva er virkningen av økt handel og handelsavtaler med ulike land
  • Hvordan skal Norge henge med i det globale kappløpet med stadig nye handelsavtaler?
  • Fører økt handel mellom fattige og rike land til utvikling?