Hopp til innhold
NUPI skole

Økonomisk vekst

title

Økonomisk vekst

tags

Økonomisk vekst

tags_migration

Økonomisk vekst

old_description

description

Hvorfor blir noen land rikere mens andre forblir fattige? Forskning på økonomisk vekst og utvikling har undersøkt dette spørsmålet i flere tiår.

Det finnes mange forklaringer på hvorfor vi ser vedvarende forskjeller i inntekt per innbygger mellom landene i verdensøkonomien. Ulike forskningsfelt utpeker relevansen av forskjellige faktorer: Fysisk kapital, menneskelig kapital, sosial kapital, teknologi og innovasjon, naturressurser, internasjonal handel og kvaliteten på nasjonale institusjoner og politikken som føres. Mens det er på det rene at alle disse faktorene har betydning for økonomisk vekst, er det fortsatt langt fra klart hvordan disse faktorene samspiller. «Økonomisk vekst-mysteriet» har ikke blitt løst, og fortsetter å engasjere studenter, forskere og beslutningstakere.