Global styring

 • Den afrikanske union (AU)

  Den afrikanske union (AU) er en regional organisasjon bestående av 55 medlemsstater på det afrikanske kontinentet. Unionen ble etablert i 2002, og har som mål å fremme fred og fremgang, så vel som politisk og økonomisk ...

  AU
 • Menneskerettigheter

  Menneskerettighetsnormer er knyttet til individets ukrenkelighet. Normene har en lang historie, som strekker seg tilbake fra lenge før FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i 1948.I løpet av de siste to tiårene spesielt ...

  Menneskerettigheter
 • FN

  De forente nasjoner (FN), etablert i 1945, er en internasjonal organisasjon med stater som medlemmer.  FN fungerer både som en arena hvor land kan forhandle om internasjonale normer og regler, og som en aktør som både sørger ...

  FN
 • EU

  Den europeiske union (EU) ble etablert med Maastrichttraktaten i 1992, og er en videreføring av det europeiske samarbeidet som ble initiert allerede etter den andre verdenskrig.Tanken bak opprettelsen av EU var at de europeiske statene skulle ...

  EU
 • Internasjonale organisasjoner

  Stater, og spesielt de mektigste landene, dominerer i verdenspolitikken. Men hvordan jobber stater for å fremme sine interesser på den internasjonale arenaen?Studiet av internasjonale organisasjoner og global styring tar for seg det mylderet ...

  Internasjonale organisasjoner
 • Styring

  Styresett handler som hvilke politiske institusjoner som finnes i et samfunn, de prosesser som skjer i tilknytning til dem, og hvilken styringsadferd disse har. Demokrati er et styresett der folket har stor innflytelse over beslutninger som ...

  Styring