Hopp til innhold
NUPI skole

Styring

title

Styring

tags

Styring

tags_migration

Styring

old_description

description

Styresett handler som hvilke politiske institusjoner som finnes i et samfunn, de prosesser som skjer i tilknytning til dem, og hvilken styringsadferd disse har. 

Demokrati er et styresett der folket har stor innflytelse over beslutninger som tas i samfunnet. Vi sier at land er demokratiske om de har frie valg av politiske ledere, men de må også ha et velfungerende rettsvesen og respektere menneskerettighetene for å være et ekte demokrati. I motsetning til et demokratisk har vi et diktatorisk eller autoritært styresett. Jo mindre autoritet folket har over beslutninger i samfunnet, jo mer autoritært er det.

NUPI forsker på ulike styresett for å forstå mer om hvorfor land er autoritære eller demokratiske, hvilke konsekvenser ulike styresett har for økonomien, og for hvordan det er å bo i landet.

Spørsmål vi søker svar på er for eksempel:

  • Hvorfor kriger demokratiske stater mindre med hverandre?
  • Hvordan påvirker det økonomien å gå fra et autoritært til et demokratisk styresett? 
  • Hvorfor er det færre sultkatastrofer i demokratiske land?