Hopp til innhold
NUPI skole

Den afrikanske union (AU)

title

Den afrikanske union (AU)

tags

AU

tags_migration

AU

old_description

description

Den afrikanske union (AU) er en regional organisasjon bestående av 55 medlemsstater på det afrikanske kontinentet. Unionen ble etablert i 2002, og har som mål å fremme fred og fremgang, så vel som politisk og økonomisk integrasjon. NUPIs forskning på feltet dreier seg i hovedsak om hva AU gjør for å fremme fred, sikkerhet og stabilitet på kontinentet.
Utfordringene det afrikanske kontinentet står overfor er komplekse og mangefasetterte. Eksempler på slike utfordringer er mer voldelig ekstremisme, radikalisering og terrorisme, økte migrasjonsstrømmer og problemer knyttet til fattigdom, styring og utvikling. 

I denne konteksten har regionale organisasjoner som den Afrikanske Union blitt viktige aktører og partnere for å holde stabilitet i hevd. AU har for eksempel autorisert et titalls støtteoperasjoner til konfliktsoner i Afrika siden 2002. Særlig gjennom flaggskipprogrammet Training for Peace forsker NUPI på sikkerhetstrender i Afrika og hvordan AU svarer på disse. Sammen med partnere i det globale sør støtter programmet kommisjonen for Den afrikanske union (AUC) i hovedsak gjennom forskning og policyutvikling for å bidra til å bygge AUCs kapasitet til å forhindre, håndtere og løse konflikter og fremme stabilitet i Afrika.
Noen av spørsmålene vi søker å svare på er:

  1. Hva er de mest utfordrende sikkerhetstruslene det afrikanske kontinentet står overfor, og hvordan utvikler de seg?
  2. Hva er Den afrikanske unions strategi og svar på disse sikkerhetsutfordringene?
  3. Hvordan kan AUs fredsoperasjoner bedre svare på dagens sikkerhetsutfordringer?
  4. Hvordan kan AUs freds- og sikkerhetsintervensjoner bli mer omfattende og dermed også inkludere spørsmål relatert til menneskerettigheter, forebygging, utvikling og styring?