Hopp til innhold
NUPI skole

EU

title

EU

tags

EU

tags_migration

EU

old_description

description

Den europeiske union (EU) ble etablert med Maastrichttraktaten i 1992, og er en videreføring av det europeiske samarbeidet som ble initiert allerede etter den andre verdenskrig.

Tanken bak opprettelsen av EU var at de europeiske statene skulle bli gjensidig avhengig av hverandre ved hjelp av økt samarbeid mellom medlemslandene. Ved å forplikte seg overfor hverandre skulle man minske sannsynligheten for krig og konflikt. Det økte samarbeidet har foregått både i bredden (ved å inkludere stadig flere medlemsland) og i dybden (ved å omfatte stadig flere politikkområder). Norge er ikke medlem av EU, men er tett knyttet til unionen gjennom EØS-avtalen om økonomisk samarbeid, Schengen-avtalen om politisamarbeid og grensekontroll, og en rekke andre avtaler. Forholdet til EU er derfor en viktig del av norsk utenrikspolitikk.

NUPI jobber blant annet med følgende forskningsspørsmål knyttet til EU:

  • Hva skjer med EUs utenriks- og forsvarspolitikk?
  • Hvordan håndterer EU sitt naboforhold til Midtøsten og Nord-Afrika?
  • Hvordan håndterer Europa spørsmål knyttet til energisikkerhet?
  • Hvordan skal Europa håndtere en ny rolle globalt etter finanskrisen?
  • Hvilken rolle spiller små stater i utformingen av Europa og europeisk politikk?

NUPI har siden november 2015 vært medlem av Trans European Policy Studies Association (TEPSA), som er det første transeuropeiske forskningsnettverket. Les mer om TEPSA her.

Les mer om NUPIs forskning på Europa på nettsidene til NUPI Senter for Europastudier.