Naturressurser og klima

 • Hav

  Havet dekker 71 prosent av jordens overflate. Politikken som utspiller seg rundt havet har stor betydning for Norge, som styrer hav som er seks ganger større enn landmassen vår.Dette, sammen med det faktum at Norge også har en av de ...

  Hav
 • Energi

  Tilgang til energi er avgjørende for økonomisk vekst og sikkerhet, samtidig som det har betydning for klimaendringer og forurensning.Av spesiell relevans for Norge innen energifeltet er oljesektoren og fornybar energi. NUPIs forskning på ...

  Energi
 • Klima

  Klimaendringer er en av de mest akutte spørsmålene i internasjonal politikk.Selv om klimaendringer ofte blir håndtert som et teknisk og naturvitenskapelig spørsmål, er hovedutfordringene i dag politiske og sosiale. Hovedutfordringen ...

  Klima