Hopp til innhold
NUPI skole

Energi

title

Energi

tags

Energi

tags_migration

Energi

old_description

description

Tilgang til energi er avgjørende for økonomisk vekst og sikkerhet, samtidig som det har betydning for klimaendringer og forurensning.

Av spesiell relevans for Norge innen energifeltet er oljesektoren og fornybar energi. NUPIs forskning på energispørsmål koordineres av energiprogrammet. Dette programmet ble etablert i 2006 og er tverrgående mellom ulike deler av instituttet. 

NUPIs forskning på energispørsmål fokuserer på:

  • Arktis
  • Tidligere Sovjetunionen
  • Asia