Teori og metode

  • Historisk IR (Internasjonale relasjoner)

    Historisk IR (Internasjonale relasjoner) er en tverrfaglig gren innen forskningsfeltet Internasjonale relasjoner, som handler om de historiske dimensjonene knyttet til stater, statssystemer og det internasjonale.Historie har alltid vært en av de ...

    Historisk IR
  • Komparativ metode

    Komparativ metode handler om å relatere et studieobjekt til et annet. Studieobjektene blir oftest sammenlignet over tid og/eller rom. Sammenligningsmetoden kan være både kvalitativ og kvantitativ. Ofte vil det være en avveining: ...

    Komparativ metode