Skatt og kapitalflukt: Vil Norge leve opp til ambisjonene?

Ons 16 aug. 2017
Tid: 15:00 Sted: Arendal. Clarion Hotel Tyholmen Språk: Norsk Ledige plasser: 50

I anledning Arendalsuka ønsker SkattJakt-nettverket å invitere norske politikere til en diskusjon om veivalg i politikken om skatt og utvikling i forkant av kommende Stortingsperiode.

Spørsmål om skatt og internasjonal skattepolitikk er høyt oppe på den internasjonale utviklingsagendaen. Norge har i flere år vært ledende innenfor dette arbeidet, både i OECD og FN, og i skattesamarbeidet med utviklingsland. Dette er svært viktig ettersom skatteinntekter er selve nøkkelen til bærekraftig økonomisk utvikling. 
På tross av økt fokus på dette området så viser forskning fortsatt at summen av den ulovlige kapitalflukten som går ut av utviklingsland er større enn summen av penger som kommer inn til disse statene. De siste årene, og spesielt etter Panama Papers, har internasjonal skatteunndragelse kommet høyt opp på mange lands agenda. Dette har vært avgjørende for utviklingen i det internasjonale skattesamarbeidet. Hvilken rolle skal Norge ta i den nye utviklingspolitikken er nå i støpeskjeen. 

I anledning Arendalsuka ønsker derfor SkattJakt-nettverket å invitere norske politikere til en diskusjon om veivalg i politikken om skatt og utvikling i forkant av kommende Stortingsperiode: Hvilket lederskap og prioriteringer skal Norge ta i det internasjonale skattearbeidet? Har Norge fortsatt ambisjoner om en lederrolle på dette området? Hvordan kan norske regler på skatt og åpenhet påvirke utviklingsland? Og hvordan kan Norge bidra til at utviklingsland får mer innflytelse over de internasjonale skatte reglene og regimene? 

Panel: 

• Truls Wickholm, Arbeiderpartiet
• Snorre Valen, SV
• Heidi Nordby Lunde, Høyre
• Odd-Helge Fjeldstad, Seniorforsker, Christian Michelsen Institutt
• Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder, Tax Justice Network Norge
• Olav Lundstøl, Norad
• Morten Bøås, Seniorforsker, NUPI

Program

15:00 Velkommen v/ Morten Bøås
15.05 Innlegg fra fagpanelet, CMI, Norad og Tax Justice Network. 
15.20 Innlegg fra politikerpanelet 
15.35 Spørsmål fra fagpanel -> politikerdebatt
16.10 Spørsmål fra salen
16:30 Slutt