Menneskerettigheter som sikkerhetspolitikk? OSSEs rolle i en usikker verden

Tor 19 apr. 2018
Tid: 17:00 Sted: Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47 Språk: Norsk og engelsk Ledige plasser: 13
Legg i kalender 18-04-19 17:00 18-04-19 18:00 38 Menneskerettigheter som sikkerhetspolitikk? OSSEs rolle i en usikker verden Spiller OSSE fortsatt en viktig rolle for menneskerettigheter og samarbeid mellom land? Det skal utenriksminister Eriksen Søreide, ODIHR-direktør Gísladóttir og to andre eksperter diskutere 19. april. Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47 NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Spiller OSSE fortsatt en viktig rolle for menneskerettigheter og samarbeid mellom land? Det skal utenriksminister Eriksen Søreide, ODIHR-direktør Gísladóttir og to andre eksperter diskutere 19. april.

For å komme til lokalet må du bruke inngangen fra vestsiden mot Frederiks gate, ved Aulakjelleren. Ta så heisen eller trappen opp til 2. etasje.

I dagens Europa utfordres menneskerettighetene, og klimaet for samarbeid med land som Russland er dårligere enn på lang tid. Med dette som bakteppe skal fire bidragsytere diskutere menneskerettighetenes status og deres betydning for sikkerhetspolitiske spørsmål. De vil også diskutere spesifikke organisasjoners rolle (særlig OSSE) i dette, og hvordan den internasjonale politiske situasjonen påvirker arbeidet for å fremme demokrati og menneskerettigheter. 

De fire er:

  • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H)
  • Direktør for OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
  • Generalsekretær i Helsingforskomiteen (NHC), Bjørn Engesland
  • Forskningssjef på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Ole Jacob Sending

Ordstyrer er UiO-professor Mads Andenæs.

Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) ble etablert i 1975 i Helsingfors med formål om å unngå krig og konflikt i Europa. Dette skulle gjøres gjennom å skape en plattform for strukturert dialog mellom NATO, Warszawapakten og nøytrale europeiske land. På toppmøtet i Paris 1990 erklærte OSSEs statsoverhoder at bare full respekt for menneskerettigheter, grunnleggende friheter og reelle demokratiske valg og institusjoner kan gi varig fred, sikkerhet og stabilitet i Europa.