Utenrikspolitisk partidebatt

Man 16 aug. 2021
Tid: 18:00 Sted: NUPIs Youtube-kanal Språk: Norsk Ledige plasser: 81
Legg i kalender 21-08-16 18:00 21-08-16 19:00 38 Utenrikspolitisk partidebatt NHO og NUPI inviterer til utenrikspolitisk partidebatt! Vi spør: Hva er de viktigste utenrikspolitiske utfordringene Norge står overfor? Og hva bør vi gjøre? NUPIs Youtube-kanal NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

NHO og NUPI inviterer til utenrikspolitisk partidebatt! Vi spør: Hva er de viktigste utenrikspolitiske utfordringene Norge står overfor? Og hva bør vi gjøre?

Med oss har vi utenrikspolitiske talspersoner fra alle ni partier på Stortinget, samt direktør for internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre. Debatten ledes av NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Lenke til streaming av arrangementet blir sendt på mail til påmeldte og lagt ut her i god tid før arrangementet starter.

Norge og Europa er på vei ut av koronapandemien. Selv om mange har opplevd det siste året som stillestående her hjemme, har ikke verden stått stille. I Europa har EU tatt store skritt mot reformprogrammet European Green Deal. I USA har en ny administrasjon bragt landet tilbake til en mer forutsigbar utenrikspolitikk basert på verdier vi gjenkjenner. Samtidig står geopolitiske og globale utfordringer i kø: Kina og Russland utfordrer den gjeldende globale orden og forholdet til Vesten er kjøligere enn på lenge. Trusselen fra klimaendringer er overhengende, og behovet for en overgang til en grønnere økonomi står høyt på dagsorden i mange deler av verden. Samtidig har pandemien forsterket økende ulikhet i verden, og presset på liberale demokratiske verdier er stort.

Hva kan en liten eller mellomstor stat som Norge gjøre i denne situasjonen? Hva bør Norge gjøre for å ivareta våre interesser? Og hva er egentlig de viktigste interessene våre?

Dette er sentrale spørsmål som norske politiske partier bør besvare før høstens Stortingsvalg. I en fersk survey som Sentio har gjennomført for NUPI har en stor andel av norske velgere svart at utenrikspolitikken bør få en større rolle i valgkampen enn den vanligvis har. NHO og NUPI ønsker med denne debatte å bidra til dette.

Deltakere i debatten er:
• Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet
• Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet
• Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti
• Kari Elisabeth Kaski, Sosialistisk Venstreparti
• Liv Signe Navarsete, Senterpartiet
• Michael Tetzchner, Høyre
• Sigrid Z. Heiberg, Miljøpartiet De Grønne
• Trine Skei Grande, Venstre
Deltaker fra partiet Rødt, tbc

Program:
18.00: Velkommen, Ulf Sverdrup og Tore Myhre
18.07: Åpningsrunde: Hva er de viktigste utenrikspolitiske utfordringene Norge står overfor og hva bør vi gjøre? 2 min pr parti
18.27: Spørsmålsrunde på sentrale utenrikspolitiske temaer