Bildet viser utenriksdepartementet i Jerusalem.

JERUSALEM: Hvilke konsekvenser kan atomavtalen med Iran ha for israelsk sikkerhet? Bildet viser utenriksdepartementet i Jerusalem.

Israelsk sikkerhet etter atomavtalen med Iran

Publisert: 29. sep. 2015

Israeli security after the nuclear deal with Iran, skrevet av Efraim Halevy, er det tolvte notatet i NUPIs serie om regionale dimensjoner ved atomforhandlingene med Iran.

Etterhvert som Israels oppmerksomhet forskyves fra de kjernefysiske anleggene i Iran til Syrias fremtid, får den dramatiske økningen i Russlands nærvær i Syria og den operasjonelle aksen mellom Russland og Iran prioritet.

Efraim Halevy diskuterer stormaktenes involvering i konflikten og Israels interesser i den forbindelse, og understreker risikoen for ikke-intenderte konsekvenser.  

Halevy har vært Israels ambassadør til EU og leder av Mossad og det Nasjonale Sikkerhetsrådet.