Tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen (NPT) avholdes i FNs hovedkvarter 27. april til 22. mai 2015. Ikkespredningsavtalen en avgjørende sådan, med mål om å hindre spredningen av atomvåpen, og atomvåpenteknologi, å styrke samarbeidet om fredelig bruk av kjernekraft og fortsette arbeidet nedrustning, ifølge FNs nettsider.

I dette notatet tar Mounir Zahran, tidligere egyptisk ambassadør og FN-inspektør, for seg noen av de sentrale spørsmålene på tilsynskonferansen for NPT.  The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) mellom P5+1 [lenke] og Iran, og utsiktene til en endelig avtale i slutten av juni, er positivt for NPT. Status for kjernefysisk nedrustning er derimot lite oppmuntrende: I noen atomstater moderniseres arsenalene og i andre ekspanderer de.

Ambassadør Zahran gjennomgår de folkerettslige forpliktelsene til kjernefysisk nedrustning og status for arbeidet for en sone fri for masseødeleggelsesvåpen i Midtøsten, og oppfordrer alle stater i regionen til å slutte seg til de eksisterende traktatene på dette feltet.       

Ifølge FN, var det forventet at NPT 2015 skulle ta for seg en rekke nøkkeltema, som avtalens universalitet, atomnedrusting, ikkespredning, metoder for å videreutvikle fredelig bruk av kjernekraft, med mer.