Rapport

China in the Sustainable Development Agenda: Key Institutions for International Engagement

Publisert: 2. mars 2020
Sammendrag:

Kina har et stort og ekspanderende nettverk av aktører som jobber med bærekraftsmålene og relaterte aktiviteter. Denne rapporten kartlegger de fremste kinesiske aktørene og institusjonene, med hovedvekt på internasjonalt rettet aktivitet.