Kapittel

Nordic perspectives on European security: Norway

Publisert: 17. mars 2020
Sammendrag:

Hvordan tilpasser Norge seg de ulike europeiske forsvarssamarbeidsinitiativene? I hvilke grad koordinerer Norge med de andre nordiske landene i disse initiativene? Dette kapittelet diskuterer disse spørsmålen i lys av de nye sikkerhetspolitiske rammebetingelsene.

  • Fullversjon: Les her
  • Antall sider: 5
  • Språk: English
  • Title of book/report: Björn Fägersten (ed.): The Nordics and the New European Security Architecture
  • Beskrivelse av del: Chapter