Artikkel

Tungt skyts

Publisert: 15. apr. 2019
Sammendrag:

Minda Holm anmelder Jon Hellesnes’ bok ‘NATO-komplekset: Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet’ i Klassekampens bokmagasin. Holm skriver her om de sannhetene som tas for gitt i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, deriblant forholdet til USA og NATO. Hva er effekten av at Forsvarsdepartementet finansierer så mye av forskningen på norsk forsvarspolitikk?

  • Utgivelsesår: 2019
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Sider: 11 - 11
  • Tidsskrift: Klassekampen