Dette seminaret undersøker energifeltets geopolitikk, med fokus på konkurranse mellom eksportblokker og blant innovasjoner i fossile og fornybare energiteknologier.

Teknologiene for å utvinne ukonvensjonell olje og gass har utviklet seg raskt i løpet av det siste tiåret, og bidrar til at den amerikanske skiferoljesektoren når et nytt nivå av effektivitet i møte med fallende oljepriser. Samtidig har de synkende kostnadene innen fotovoltaisk solkraft gjort at dette nå er den rimeligste måten å produsere energi på i mange deler av verden.
 Hvis disse kostnadene fortsetter å falle - eller hvis batterier, elektrisitetsoverføring, hydrogenlagring eller atomkraft gjør et teknologisk hopp fremover - kan større endringer følge i kjølvannet av dette.

Dette seminaret vil undersøke hvordan geopolitiske relasjoner kan på påvirkes i fremtiden, med et nærgående blikk på strategier som Saudi-Arabia og OPEC kan ta i bruk for å forsvare deres rolle i de golbae energimarkedene i møte med utfordringer fra nye teknologier og amerikansk skiferolje.

Seminaret arrangeres av Baker Institute, NUPI og Utenriksdepartementet og vil bli streamet på YouTube.