Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Hva gjør fremtidens petroleumssektor med geopolitikken?

Dette seminaret vil utforske geopolitikk med blikk på energifeltet. Seminaret utforskar korleis geopolitiske relasjonar kan påverkast i framtida, og Saudi-Arabias tilnærming til skiferrevolusjonen.
09 september 2015
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Klima
  • Energi
  • Engelsk

Dette seminaret undersøkjer geopolitikken til energifeltet, med fokus på konkurranse mellom eksportblokker og blant innovasjonar i fossile og fornybare energiteknologiar.

Teknologiane for å vinne ut ukonvensjonell olje og gass har utvikla seg raskt i løpet av det siste tiåret, og bidrar til at den amerikanske skiferoljesektoren når eit nytt nivå av effektivitet i møte med fallande oljeprisar. Samtidig har dei søkkande kostnadene innan fotovoltaisk solkraft gjort at dette no er den rimelegaste måten å produsere energi på i mange delar av verda.
 Viss desse kostnadene held fram med å falle - eller viss batteri, elektrisitetsoverføring, hydrogenlagring eller atomkraft gjer eit teknologisk hopp framover - kan større endringar følgje i kjølvatnet av dette.

Dette seminaret vil undersøkje korleis geopolitiske relasjonar kan på påverkast i framtida, med eit nærgåande blikk på strategiar som Saudi-Arabia og OPEC kan ta i bruk for å forsvare deira rolle i dei golbae energimarknadene i møte med utfordringar frå nye teknologiar og amerikansk skiferolje.

Seminaret blir arrangert av Baker Institute, NUPI og Utanriksdepartementet og vil bli strøymt på YouTube.

Program 14.00-15.30

Indra Øverland, NUPI: "The Future of Petroleum Geopolitics: Consequences of Climate Policy and Unconventional Oil and Gas"
Jim Krane, Baker Institute: "Saudi Arabia's oil market strategy and its effects in the US shale sector"

Q&A

Hovedtalere

Indra Øverland
Forsker I
Jim Krane
Forsker på energistudier, Baker Institute
09 september 2015
14:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

  • Klima
  • Energi
  • Engelsk