Øst-Asia har mange av verdens mest betydningsfulle dynamiske økonomier – Kina, Japan, Korea, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, med flere.

I løpet av de siste årene har regionens påvirkning på den globale økonomien vært bemerkelsesverdig, og denne kommer sannsynligvis til å spille en enda viktigere rolle i nær fremtid. Kina får stadig mer makt, noe både regionen og resten av verden føler på kroppen.

Professor Christopher Dent utforsker hvordan vi kan forstå Øst-Asia som en region, viktige utviklinger i østasiatisk regional politikk og hvordan Øst-Asia former den verden vi lever i. Dent retter særlig blikket mot globale utfordringer i vårt århundre, som klimaendringer, energisikkerhet, fattigdomsbekjempelse og en endret geopolitisk orden.

Christopher Dent er professor i Øst-Asias politiske økonomi ved avdeling for språk, kultur og samfunn på Universitetet i Leeds.

Dette arrangementet er en del av NUPIs seminarserie om Asia. Seminaret vil streames live på YouTube.