Kvifor er situasjonen i Ukraina så viktig for Europa og Vesten? Vil vår evne til å setje i verk effektiv politikk bli målt på Ukraina-krisa? James Sherr skreiv nyleg i ein kommentar følgjande:

"From the outset of the Ukraine crisis, the West blir hatt acted on the premise that economic sanctions would induce Russia to modify its actions. But while sanctions do constrain capacity, they do nót constrain behaviour. Their immediate impact is bearable. Moreover, they do nothing to diminish Russia's mosa usable and effective form of power: military force. Given the blir staka, the case for strengthening Ukraine's defences is compelling."

James Sherr forskar og tidlegare leiar av Russland og Eurasiaprogrammet ved Chatham House. Han har ein lang karriere både som akademikar og i utanrikspolitikk, og har publisert breitt på Ukraina og Russland.

Viktig melding: Vi opplever frå tid til anna feilmeldingar ved påmelding til arrangement, og har tekniske problem med utsending av stadfestingse-postar. Av erfaring går alle påmeldingar gjennom, men om du er i tvil, send ein e-post med kontaktinfo og informasjon om feilmelding til seminar@nupi.no, slik at vi kan dobbelsjekke påmeldinga di.