Tidsskriftet Nordisk Østforum feirar ny årgang med nytt design. Velkommen til paneldebatt. 

Kva er poenget med å halde val når utfallet er gitt på førehand? Og kvifor ser opposisjonen seg tent med å stille? Slike spørsmål er aktuelle for mange land i dag, blant dei Aserbajdsjan, Russland og Kasakhstan, der president Nazarbayev i april blei attvald med 97,7 % av stemmene.

Med utgangspunkt i Sofie Bedfords ferske artikkel «Val för att bevara status quo: elektoral autokrati och stabilitet i Azerbajdzjan», vil vi diskutere val i autoritære statar og dynamikken som oppstår mellom styresmakter og opposisjon i ein slik politisk kontekst. 

Panel: 

Sofie Bedford (Uppsala universitet)
Geir Flikke (Universitetet i Oslo)
Håvard Mokleiv Nygård (Institutt for fredsforsking, PRIO)
Arrangørar: Nordisk Østforum, Tidsskriftsforeningen, Universitetsforlaget og Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI).

Stad:

Nedjma, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29