De fleste studier av moderne russisk nasjonalisme – enten det er av Kremls offisielle politikk eller av ulike varianter fremmet fra opposisjonen eller mer marginale grupper – har fokusert på føderalt nivå. Dette seminaret vil forsøke å hente inn den regionale dimensjonen. To case-studier i NEORUSS-prosjektet blir presentert:

The Frontier of the North: Russian Ethnic Nationalism in the Komi Republic

Anastasia Mitrofanova, leder for avdeling for statsvitenskap, kirke-stat-relasjoner og religionssosiologi ved Det russiske ortodokse universitetet, Moskva

Den nasjonalistiske organisasjonen Den nordlige grensen forener russere og etniskekomi i republikken Komi. I motsetning til de fleste andre regionalt baserte organisasjoner, har denne skapt landsdekkende overskrifter takket være sin evne til å sette lokale behov på dagsordenen ved bruk av direkte aksjon. Samtidig reflekterer organisasjonens aktiviteter en relativt ny trend i russisk og europeisk nasjonalisme: Organisasjonen distanserer seg fra vanlig politikk og konsentrerer seg om sosiale aktiviteter som sport, konserter og liknende heller enn ideologi og politiske programmer.

Regional Faces of Every-Day Xenophobia in Russia: Comparing Moscow and Krasnodar

Natalya Kosmarskaya, seniorforsker, Institutt for orientalske studier, Det russiske vitenskapsakademiet, Moskva

 Hva kjennetegner opinionen med hensyn til holdning til ulike etniske grupper blant arbeidsinnvandrere i Russland? Denne presentasjonen drar veksler på case-studier av to regioner med store migrantsamfunn: Moskva, hvor sentralasiatiske migranter både er flest og mest synlige, og Krasnodar, en by hvor representanter for ulike folkeslag fra de nærliggende republikkene i Nord-Kaukasus har levd i århundrer.

Kosmarskaya vil presentere resultater fra dybdeintervjuer med representanter for den «opprinnelige» befolkningen i de to byene for å utforske forskjeller og likheter i holdninger overfor migrantene.      

Dette er det tolvte og siste i seminarserien vår om ny russisk nasjonalisme, en serie av kvartalsvise presentasjoner om ulike aspekter ved russisk nasjonalisme og del av forskningsprosjektet ‘Nation-building, nationalism and the new “other” in today’s Russia’, et fellesprosjekt mellom NUPI og Universitetet i Oslo, finansiert av Norges forskningsråd under NORRUSS-programmet.