Presentasjonane på dette seminaret drøftar påverknaden av søkkande oljeprisar og sanksjonar på dagens og framtidige russiske oljeproduksjon og ulike finansieringskjelder og korleis tilgangen til dei har blitt avgrensa. Sanksjonane blir også relaterte til den stadig større russiske orienteringa austover.

Seminaret er organisert under Ruschange-prosjektet, som blir leidd av Arild Moe ved FNI. Prosjektet er finansiert av PETROSAM2-programmet ved Noregs forskingsråd (NFR).

Chair , Indra Øverland, Head of Energy Programme, NUPI