Basert på omfattende etnografisk feltarbeid dokumenterer Paul Rollier nytt liv for lokale heterodokse praksiser og utfordrer antakelsen om påvirkning fra det transnasjonale sjia-presteskapet  i utformingen av teologi og politikk for sjia-muslimer i Pakistan. Rollier drøfter også den økende volden mor sjia-muslimer i landet, og hvordan dette står i forhold til sekteriske konflikter i Midtøsten.

Seminaret arrangeres av NUPI og Asianettverket og organiseres under NUPIs Forskningssenter for Europa-Asia (NEAR).

Dr. Paul Rollier er førsteamanuensis i Sør-Asia-studier ved School of Humanities and Social Sciences, University of St. Gallen.