Francesca R. Jensenius

Forsker 1 (bistilling)

Francesca R. Jensenius er forsker 1 i bistilling på NUPI, og professor på Institutt for statsvitenskap ved UiO. Hun jobber med komparativ politikk, komparativ politisk økonomi og forskningsmetode, med et regionalt fokus på Sør-Asia.

Hun er særlig interessert i spørsmål om hvordan valgdynamikk og institusjonell utforming påvirker forskjellige typer ulikhet i samfunnet. Dette studerer hun ved å kombinere innsikter fra feltarbeid med innsamling og analyser av store datasett.

Mange av publikasjonene til Jensenius handler om statens rolle i å gi mer politisk og økonomisk innflytelse til kvinner og minoritetsgrupper. I boken Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India (Oxford University Press, 2017) så hun på de langsiktige konsekvensene av kvotering for lavkaste-grupper i India (de såkalte "Scheduled Castes"). Hun har også skrevet artikler om blant annet politisk inkludering av kvinner i indisk politikk, forholdet mellom politiske partiers organisasjonsstruktur og valgresultater, og hvordan valginsentiver påvirker lokale utviklingsmønstre.

Jensenius forsker for tiden på forholdet mellom politiske institusjoner, valgresultater og utvikling på lokalt nivå i India. I tillegg har hun et komparativt prosjekt om hvordan lover rundt om i verden påvirker de politiske mulighetene og den sosioøkonomisk utviklingen til kvinner og andre marginaliserte grupper.

Jensenius fikk Nils Klim-prisen for sin forskning i 2018, og Christian Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2016.

Se også hennes personlige hjemmeside for ytterligere informasjon.


UTDANNING:

2007 - 2013 Ph.D. i statsvitenskap, Travers Department of Political Science, University of California, Berkeley, USA

2005 - 2007 Master i statsvitenskap, Duke University, North Carolina, USA

2001 - 2005 B.A i kultur og samfunnsfag (hindi og statsvitenskap), Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING:

2019 -          Professor, Institutt for statsvitenskap, UiO

2019 -          Forsker 1, NUPI (bistilling)

2018 -          Førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap, UiO

2013 -          Seniorforsker, NUPI

2009             Konsulent, politisk seksjon, Norges ambassade i New Delhi

2008             Førstekonsulent, Seksjon for Sør-Asia, Utenriksdepartementet

2003 - 2007 Prosjektkonsulent (deltid), Avdeling for internasjonal og nasjonal assistanse, Røde Kors

2005             Prosjektmedarbeider for Tsunami-teamet, Røde Kors

2003 - 2004 Medieobservatør (deltid), Utenriksdepartementet

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Fører kvotering til sosial rettferdighet?
  Arrangement
  tir. 20 jun. 2017
  Time: 14:45 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Hva er konsekvensene av politisk kvotering? Dette er spørsmålet NUPI-forsker Francesca R. Jensenius har sett på i sin nye bok. På denne boklanseringen snakker hun og Mari Teigen (ISF) om de viktigste funnene i boken og relevansen de har for politisk inkludering i andre sammenhenger, slik som i Norge.

 • Kvinner i politikken: forskjeller, barrierer og konsekvenser
  Arrangement
  man. 13 jun. 2016
  Time: 10:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  NUPI har gleden av å ønske Torild Skard, Mala Htun og Elin Bjarnegård velkommen til dette seminaret. Forskerne deler innsikt fra sin forskning på kvinner i politikk verden over.

 • Sekterisme og politikken rundt sjia-ritualer i dagens Pakistan
  Arrangement
  man. 2 nov. 2015
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Dette seminaret tar for seg populær pietisme blant Tolver-sekten i Pakistan, samt politikken rundt offisielle ritualer i relasjon til internasjonale reformistiske bevegelser og støtte til sekterisme i landet.

 • The Indian challenge: Diplomacy beyond Europe's order
  Arrangement
  man. 8 jun. 2015
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambros plass 2 D

  Why does India seek to challenge and undermine Western orders?

Artikler Alle artikler