Storbritannias statsminister David Cameron tok nyleg fatt på prosessen med å reforhandle vilkåra for den britiske EU-medlemskapen. Denne prosessen vil følgjast av ei nasjonal folkeavstemming, seinast på slutten av 2017. Spørsmålet er om Storbritannia skal halde fram med å vere EU-medlem, eller gå ut av unionen.

Kvifor la Cameron og Det konservative partiet folkeavstemming på bordet i første omgang? Kva reformer og moglege resultat søkjer Cameron i samtalane med andre EU-land, og kva er dei største hindera for semje? Kva er dei moglege konsekvensane for Storbritannia og EU om det britiske folket stemmer for å forlate unionen?

Julie Smith er forskar ved Robinson College, der ho rettleier avgangsstudentar og er studieleiar. Smith er ekspert på europeisk politikk, og leidde Europa-programmet ved Chatham House frå 1999 til 2003. Smith er medlem av House of Lords.

Seminaret er organisert som ein del av prosjektet EUNOR, og inngår i NUPIs seminarserie Noreg møter Europa.

Arrangementet blir strøymt live på YouTube:

Viktig melding: Vi opplever frå tid til anna feilmeldingar ved påmelding til arrangement, og har tekniske problem med utsending av stadfestingse-postar. Av erfaring går alle påmeldingar gjennom, men om du er i tvil, send ein e-post med kontaktinfo og informasjon om feilmelding til seminar@nupi.no, slik at vi kan dobbelsjekke påmeldinga di.

Program 14.30 - 16.00:

Welkommen: Direktør Ulf Sverdrup, NUPI
Presentasjon av Dr. Julie Smith, Cambridge University
Kommentarar: Kristin Haugevik, NUPI
Q&A

Viktig melding: Vi opplever frå tid til anna feilmeldingar ved påmelding til arrangement, og har tekniske problem med utsending av stadfestingse-postar. Av erfaring går alle påmeldingar gjennom, men om du er i tvil, send ein e-post med kontaktinfo og informasjon om feilmelding til seminar@nupi.no, slik at vi kan dobbelsjekke påmeldinga di.