Europe in transition – Small states and Europe in an age of global shifts (EUNOR)

2014 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: 238017/F10
Forskningsprosjekt
Hvilken betydning har EU for små stater i dagens Europa?

I dette prosjektet fokuserer vi på hvordan små stater generelt og Norge spesielt balanserer mellom autonomi og integrasjon.

Vi har sett på hvordan små stater innenfor og utenfor EU balanserer mellom selvstendighet og integrasjon på ulike områder.

Når det gjelder Norge studerer vi hvordan dette slår ut både på områder som er helt eller delvis dekket av avtaler med EU (EUs indre marked/EØS-saker samt energi, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk) og på områder uten noen EU-avtale (ekstern handel og investeringer).

EUNOR er et tverrfaglig prosjekt som inkluderer økonomer, jurister og statsvitere. Det er et tverrinstitusjonelt partnerskap mellom solide forskningsmiljøer i Norge, og er støttet av et stort internasjonalt nettverk av eksperter på små stater og europeisk integrasjon.

Forskningen er empirisk basert og fundert i teori, og bygger på den forskningsbaserte Europautredningen (2012). Prosjektet har hatt som målsetning å levere innovativ forskning og fremskaffe relevant informasjon tiloffentligheten, samt velfunderte policy-råd til beslutningstakere.

30. oktober 2017 gikk prosjektets sluttkonferanse av stabelen. Se full program her.

Prosjektet har en egen seminarserie, "Norge møter Europa". Her finner du oversikt over tidligere og kommende NUPI-seminarer i seminarserien. Les mer om NUPIs forskning på Europa her.

Publikasjoner fra eksterne partnere:

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

EUROPA

Artikler

News

NY BOK: Hva vil Frankrike med utenrikspolitikken?

September 28, 2017

Hør podcast fra boklanseringen av seniorforsker Pernille Riekers nye bok her.

News
Bildet viser Vladimir Putin og Emmanuel Macron i Versailles.

Ny æra for fransk storhet?

June 16, 2017

Seniorforsker Pernille Rieker har satt fransk utenrikspolitikk under lupen i ny bok.

News

NUPIpodden: Valg i Storbritannia - får May det som hun vil?

June 7, 2017

NUPI-forsker Kristin Haugevik gir deg det du trenger å vite om Storbritannia-valget.

News

#VEIVALG - Europa, EU og sikkerhet

March 14, 2017

Video: Seniorforsker Pernille Rieker gir deg en forklaring på krisen EU er inne i.

News
Bildet viser signeringen av Romatraktaten

60 år med EU - hva nå?

March 9, 2017

Europeisk integrasjon var aldri lett. Veien videre blir ikke lettere, skriver Ulf Sverdrup.

News
Bildet viser grafittikunst

Noreg: Liten stat i den store energipolitikken

March 2, 2017

EU og Noreg sine interesser kan lett kome på kollisjonskurs på energiområdet.

News
Bildet viser en Eu-logo som mangler en stjerne

Britisk EØS-spor ikke dødt

September 20, 2016

Det er for tidlig å avskrive EØS-løsning for Storbritannia. Det kan i så fall bli krevende for Norge, skriver direktør Ulf Sverdrup i DN-kronikk.

Publikasjoner

Publication : ANTOLOGI

New Political Economy of Energy in Europe. Power to Project, Power to Adapt

2018
This edited collection details and analyses the dramatic changes that the international political economy of energy has undergone in the past decade. ...
Publication : ARTIKKEL

Autonomy or integration? Small-state responses to a changing European security landscape

2017
Is there a pattern in how small European states, inside and outside of the EU, adapt and adjust to EU foreign and security policy? This article introduces ...
Publication : ARTIKKEL

Diplomacy through the back door: Norway and the bilateral route to EU decision-making

2017
This article examines how Norway, a veteran EU outsider by choice, works on a day-to-day basis to compensate for its lack of formal voice in EU institutions. ...
Publication : MONOGRAFI

French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur

2017
This book investigates how modern French foreign policy is practiced. France finds its traditional power status challenged by internal as well as external ...
Publication : NUPI-rapport

The UK withdrawal from the EU - Legal implications for Norway as party to the EEA Agreement

2017
  • Christophe Hillion
By leaving the European Union, the United Kingdom withdraws from all EU international commitments. The disentanglement of the UK from the EU, Brexit, ...
Publication : NUPI Policy Brief

Surviving Brexit: twelve lessons from Norway

2017
  • Ulf Sverdrup
One year after the referendum, after losing its majority in the general election, the UK government is revising what Foreign Secretary Boris Johnson famously ...
Publication : NUPI Policy Brief

Nord Stream 2: policy dilemmas and the future of EU gas market

2016
The Nord Stream 2 (NS2) gas pipeline project is one of the most controversial issues in EU gas-related debates today. Its proponents hold that the project ...
Publication : NUPI Policy Brief

New Momentum for European Defence Cooperation

2016
For better or for worse, the politics of Brexit, in combination with the implementation of the new EU Global Strategy for Foreign and Security Policy, ...
Publication : NUPI Policy Brief

European Integration Reset: Lessons from Brexit, Norway, and Eastern Europe

2016
Given the severity and length of the Great Recession, whether or not Europe needs more or less integration is a much less consequential discussion than ...
Publication : ANTOLOGI

External Governance as Security Community Building. The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy / Pernille Rieker, redaktør

2016
The European Neighbourhood Policy (ENP) was initially intended to create ‘a ring of friends surrounding the Union, from Morocco to Russia and the Black ...
Publication : ARTIKKEL

Energy in the neighborhood: Russian and EU perspectives and policies

2015
Project: Mapping Polish and Norwegian perspective on regional integration in Eastern Europe
Publication

The Expert-Executive Nexus in the European Administrative System: Expert Groups and the European Commission

2015
  • Ulf Sverdrup
Drawing on research from the administrative sciences and using organizational, institutional and decision-making theories, this volume examines the emerging ...
Publication
Publication : OVERSIKTSART
Publication : NUPI Working Paper

Iceland’s Relations with its Regional Powers: Alignment with the EU-US sanctions

2017
The paper examines the Icelandic government’s consideration to withdraw its support for the sanctions against Russia over Ukraine in 2015. The consideration ...