Sidan Russlands president Vladimir Putin annonserte sin 'Pivot to Asia'-policy for to år sidan, har det blitt ført skjerpet internasjonal debatt om kva rolle regionane i Russlands fjerne austen(Russia's Far East, RFE) vil spele i større aust-asiatisk politikk- og økonomiutvikling. Sjølv om det har vore mykje diskusjonar rundt det veksande partnarskapet mellom Kina og Russland i RFE, spesielt i området for energi, er det strategiske biletet mykje meir komplisert, og inkluderer mange fleire sektorar, ettersom både Kina og Japan er nøkkelroller i RFE-politikk. Tre korte presentasjonar, basert på nyleg utgitte policy papers i NUPI, vil undersøkje forholdet mellom RFE og aust-Asia frå ulike perspektiv og utforske spørsmålet rundt korleis aust-asiatiske økonomiar kan delta i vidare utvikling av RFE.