Siden Russlands president Vladimir Putin annonserte sin 'Pivot to Asia'-policy for to år siden, har det blitt ført skjerpet internasjonal debatt om hvilken rolle regionene i Russlands fjerne østen(Russia's Far East, RFE) vil spille i større øst-asiatisk politikk- og økonomiutvikling. Selv om det har vært mye diskusjoner rundt det voksende partnerskapet mellom Kina og Russland i RFE, spesielt i området for energi, er det strategiske bildet mye mer komplisert, og inkluderer mange flere sektorer, ettersom både Kina og Japan er nøkkelroller i RFE-politikk. Tre korte presentasjoner, basert på nylig utgitte policy papers i NUPI, vil undersøke forholdet mellom RFE og øst-Asia fra forskjellige perspektiver og utforske spørsmålet rundt hvordan øst-asiatiske økonomier kan delta i videre utvikling av RFE.