Forholdet mellom EU og Kina går inn i ein ny fase i kjølvatnet av endringar i kinesisk leiing. Det skjer etter ti år med såkalla EU-China Comprehensive Strategic Partnership (2003-2013).

I presentasjonen sin på dette seminaret vil Xinning Song sjå nærare på Kinas nye leiing, nye stil, preferansar og policy - og på utviklinga vi kan vente oss i forholdet mellom EU og Kina i framtida.

Bakgrunnen for analysen er blant anna Euro-krisa, økonomisk nedgangstid, Brexit og endringar i europeisk leiarskap.

Dr. Xinning Song har doktorgrad i statsvitskap PhD in Political Science, er Jean Monnet Chair ad personam ved Renminuniversitetet i Beijing og er Kina-direktør for  and currently the China Director of Brussels Academy for China and European Studies og Kina-direktør for Vrije Universiteit Brüssel (VUB). Han er også visepresident for høvesvis China Association of European Studies og China Association of European Politics, direktør for Institute of Comparative Regional Integration ved Tsinhua University og knytte til seniorforskar ved United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies i Brugge, Belgia.   

Seminaret blir arrangert som eit samarbeid og del av NUPIs seminarserie om Kina og Norden og NUPIs seminarserie Noreg møter Europa. Du kan følgje arrangementet live på YouTube-kanalen vår: