Seminarserie om Kina og Norden

2015 - 2017 (Avsluttet)
Hvilken rolle kan de nordiske landene spille i Kinas voksende engasjement i Europa?

Kina blir en stadig viktigere internasjonal aktør i global målestokk, og er i ferd med å knytte flere og tettere bånd på tvers av regioner i ulike deler av verden, inkludert Europa.

Dette har ført til at man stiller spørsmål om hvilken rolle de nordiske landene kan spille i Kinas økende engasjement i Europa.

Seminarserien om Kina og Norden ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer Beijings økende samhandling med Europa fører med seg, både på bilateralt, sub-regionalt og regionalt nivå.

Seminarserien dekker tema som er av særlig betydning for Norden og Nord-Europa gjennom å se på hvordan Baijings utvidede internasjonale interesser påvirker landenes europeiske interesser, og hvordan Norden best kan knytte nye bånd til og forbedre sin politikk i forholdet til Kina.

Seminarserien er organisert under NUPIs forskningssenter på Europa-Asia - NEAR.

Følgende seminarer er arrangert i serien:

EU og Kina - Nytt strategisk partnerskap

Evolving Sino-Russian Relations

The relationship between the Nordic countries and China: What can we learn from our neighbors?

Beyond reach? EU-China climate relations after Paris

Maritime Security in East Asia: Summer of Our Discontent?:

China's Belt Road Initiative and the new Eurasian Order:

China's Future:

The West – and the Rest in Multilateral Development Finance: New Actors, Changes and Challenges:

Andre ressurser

NUPI-intervju med William Callahan:

NUPI-intervju med David Shambaugh:


Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

China's New Development Bank and Infrastructure-led Growth

2016
In view of China’s recent launch of several new development banks (AIIB, OBOR, NDB) with a central focus on infrastructure, this NUPI Brief takes a look ...
Publication : NUPI Policy Brief

Ties that Bind: The Emerging Regional Security Complex in the Arctic

2016
  • Marc Lanteigne
The security situation in the Arctic has begun to produce a 'regional security complex' (RSC) based on shared regional strategic concerns. However, ...
Publication : NUPI Policy Brief

China’s Political Priorities in the Nordic Countries: from technology to core interests

2016
Chinese policymakers have identified a number of priorities that motivate them to observe and interact with the Nordic countries. While one can assume ...
Publication : NUPI Report

Dragon in the North: The Nordic Countries’ Relations with China

2016
This report is temporarily embargoed due to a publication process. In this focus report we present to a Nordic public an overview of each Nordic country’s ...
Publication : NUPI Policy Brief

China’s Belt and Road Initiative and the New Eurasian Order

2016
As Chinese President Xi Jinping’s signature project, the Belt and Road Initiative (BRI) has redirected the structures and the objectives of both foreign ...
Publication : NUPI Policy Brief

The South China Sea after "Philippines v. China": Summer of Our Discontent?

2016
  • Marc Lanteigne
The July 2016 decision by the Permanent Court of Arbitration in the case of the Philippines versus China on outstanding legal disputes in the South China ...