Siden 1999 har Russland vært i krig i Tsjetsjenia, Georgia, Ukraina og nå i Syria. Disse krigene har hatt bred støtte i den russiske eliten og i befolkningen. Hvordan fremstår krig som legitim politikk i dagens Russland?

Populære forklaringer vektlegger gjerne president Putins rolle. Dette er en grov forenkling. Russiske parlamentsmedlemmers og ekspertenes og journalistenes uttalelser og tekster i opptakten til den andre krigen i Tsjetsjenia bidro sterkt til at krigen fremsto som legitim og nødvendig.

Russisk krigføring mot Tsjetsjenia var spesielt voldelig og påførte sivilbefolkningen enorm lidelse, ikke ulikt det vi ser av russisk krigføring i Syria i dag. Dehumanisering av fienden er en forutsetning for enhver mobilisering til krig. Men fiender som fremstilles som spesielt forskjellige fra oss og farlige for oss, slik som ‘terroristene’, kan utsettes for spesielt grov vold. Russlands anti-terror-kampanje mot Tsjetsjenia i 1999 kan gi viktige lærdommer i en tid da verden forsøker å bekjempe en økende terrortrussel.  

Dette er et lanseringsseminar for Wilhelmsens bok ‘Russia’s Securitization of Chechnya: How war became acceptable’.