I dag står NATO overfor ei rekkje tryggingstruslar samtidig, både i og utanfor Europa, frå aust, sør og nord. Dei store utfordringane på dei austlege og sørlege flankane til alliansen, som lenge har vore med i NATOs berekningar, men sjeldan som hovudprioritet, er no revitaliserte.

NUPI, Den norske atlanterhavskomité, det amerikanske Marshall-fondet og USAs delegasjon til NATO har gleda av å invitere til dette arrangementet.

Vitale globale kommunikasjonssamband og forsyningruter mellom Europa og Nord-Amerika går langs Nord-Atlanteren, og når arktisk is trekkjer seg tilbake, vil militær og sivil aktivitet i området auke. Mot dette bakteppet forbetrar Russland stadig kapasiteten sin til å operere i Nord-Atlanteren - og til å projisere militærmakt i Atlanterhavet og på Europas kyststrøk.

NATOs nærvær i Nord-Atlanteren har gradvis blitt mindre dei siste tiåra. Russlands handlingar og militære retning den siste tida er bekymringsverdig, blant anna fordi dette kan forskyve den strategiske balansen i Russlands favør. Dette kan også utfordre forholdet mellom Russland og NATO, og har direkte samband til utfordringane i Austersjøen, Svartehavet og middelhavsregionen.

Kva bør Noregs og NATOs prioriteringar etter Warszava-møtet i 2016 bestå i? Kva slags kommando og kontroll trengst for å støtte den maritime strategien til alliansen og situasjonsforståing? Korleis kan Noreg og NATO styrkje avskrekkinga til alliansen og forsvar i regionen? Kva kan gjerast for å redusere risiko og hinder militære episodar med Russland? Kva strategi treng NATO i Nord-Atlanteren for neste møte i 2018?

Dette opne arrangementet vil ta for seg desse spørsmåla og utforske kva slags policy som kan svare på dei. Det er ope for alle så langt plassen rekk, men tilgang krev førehandspåmelding via denne sida. Vel møtt!