Etter den folkerettsstridige annekteringa av Krim, er det norsk-russiske samarbeidet kraftig redusert og Barentssamarbeidet representerer eit av få opne vindauge. Men kva moglegheiter og avgrensingar ligg eigentleg i dette samarbeidet?

Velkommen til frukostseminar der vi diskuterer desse sentrale spørsmåla. Som oppspel til debatten blir invitert aktørar som på ulike måtar er ramma av den anstrengde situasjonen mellom Noreg og Russland i kjølvatnet av Ukraina-krisa.

Sjå seminaret på video: