Verdsordenen blir transformert, nye aktørar trer fram og teknologiske nyvinningar forandrar politiske regime over heile verda. For å studere dei politiske regima, veks det fram ein tverrdisiplinær etnografisk metodologi. I dette notatet vil forfattaren først og fremst å bidra til den tverrfaglege samtalen om etnografiske og praksisorienterte tilnærmingar ved å finne nokre fellesnemnarar. Dernest blir fokusert på metodologiske diskusjonar knytt til korleis ein skal nærme seg dei høgkomplekse politiske prosessane som har utvikla seg i det siste. Kva er formålstenlege empiriske dimensjonar og måle-einingar i global politisk etnografi? Korleis identifiserer vi område, konfrontasjonar, hendingar og temaområde som skil seg frå dei konvensjonelle forståingsformene og som eventuelt kan gi ei meir kritisk innsikt? Korleis blir ulike stemmer balanserte og praksisformer, og korleis knyter dei seg til dei ulike dimensjonane i den politiske analysen?

Har du spørsmål, send ein e-post til Jon Harald Sande Lie og Ole-Jacob Sending