Dr Emma Mawdsley er seniorforskar ved University of Cambridge. Mawdsleys forskingsfelt er blant anna internasjonal bistand og utviklingspolitikk, med spesielt fokus på utviklingssamarbeid mellom landa i Sør, og korleis dette samarbeidet påverkar utviklingspolitikk og bistand meir generelt. Ho har skrive boka From Recipients two Donor: The Emerging Powers and the Changing Development Landscape (2012, Zed).

Paper vil blei sendt til registrerte deltakarar.