Vestlege politikarar reiser ofte til stader med kraftige konfliktar, humanitær nød og internasjonal intervensjon for å "sjå ting med eigne auge", "vere vitne til problema på eiga hand" eller "kunne vurdere situasjonen personleg på bakken". Innlegget byggjer på tyske feltbesøk til konfliktområde der det er ein internasjonal intervensjon. Det blir undersøkt i kva grad slike, stort sett neglisjerte reiser, kan bidra til auka forståing av internasjonal politikk. Praksisen til politikarane og politisk bruk av reisene både i konfliktsona og heime blir studert. Deretter blir spørsmålet om teoretisk meiningsdanning diskutert ut frå samtaleanalyse, sosial utføringsteori, begripe "liminality" og førestillingar om kva kjenslene betyr i eit politisk miljø..

Bliesemann de Guevara seniorforskar, Peacebuilding, Post-War Reconstruction and Transitional Justice, the Department of International Politics, Aberystwyth University, Wales, UK.