TTIP er en omfattende handels- og investeringsavtale mellom EU og USA. Forhandlingene pågår fortsatt, selv om utfordringene står i kø. Hvis forhandlingene lykkes vil Norge stå overfor valget om å stå utenfor eller slutte seg til avtalen.

I februar fikk et konsortium ledet av NUPI i oppgave av Nærings- og fiskeridepartementet å undersøke TTIP (Translantic Trade and Investment Partnership) og dens konsekvenser for Norge, så vel som konsekvensene for forskjellige politiske muligheter for Norge. Andre deltakere er Institute for Economic Research i München (IFO), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Menon Economics og Nordisk institutt for Sjørett.

Prosjektet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet, og 2. november vil studiet bli presentert for ministeren.