Boken «French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur» undersøker hvordan moderne fransk utenrikspolitikk blir praktisert. Frankrikes tradisjonelle maktstatus utfordres av både intern og ekstern utvikling. Internt er utfordringene relatert til arbeidsledighet, integrering, sosial ekskludering, islamistisk terror og økt populisme. Eksternt utfordres Frankrike av globale og regionale utviklinger. Dette inkluderer finanskriser, konkurranse fra fremvoksende stater, økning av EU og et mektigere Tyskland.

Franskmennene erkjenner at de ikke lenger er en økonomisk eller militær stormakt, men overbevisningen om den universelle verdien av fransk sivilisasjon og kultur står fortsatt sterkt. Boken argumenterer for at dersom Frankrike skal kunne være hardtslående i internasjonal politikk, må landet effektivt fremme verdien av «fransk universalisme» og kultur. Rieker undersøker hvordan dette gjenspeiles i den moderne franske utenrikspolitikken ved å undersøke utenrikspolitikk mot utvalgte regioner og land, og i forhold til ekstern og intern sikkerhet.

Pernille Rieker spesialiserer seg på fransk og EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, og under dette arrangementet kommer hun til å se nærmere på hvordan fransk utenrikspolitikk har endret seg de siste 10-15 årene. Videre vil hun vise denne endringen empirisk i Frankrikes forhold til Russland, Afrika og USA, samt i forholdet til NATO og kampen mot terror.

Til å diskutere dette har hun med seg Kate Hansen Bundt og Frédéric Charillon.

Kate Hansen Bundt er generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO).

Frédéric Charillon er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Auvergne. Han underviser også ved Sciences-Po i Paris, ENA i Paris og flere utenlandske universiteter. Hans arbeid fokuserer på fransk utenrikspolitikk og komparativ politikk, forsvar og internasjonale relasjoner.

Vi serverer croissanter og kaffe. Velkommen!