Som baltisk stat, NATO- og EU-medlem, speler Estland ei nøkkelrolle i Europas forhold til Russland. Ikkje minst gjeld dette i prosessen med å utvikle tryggingspolitikk som taklar dette forholdet. Erfaringa Estland har med naboen i aust, perspektiv korleis ein best kan tilnærme seg hybridtruslar, og synspunkt på korleis ein set ord på dagens tryggingspolitisk utfordringar har mykje å seie og interesse både for dei nordiske landa og for resten av Europa.

16. oktober kjem Estlands president Kersti Kaljulaid til NUPI for å snakke om blant anna desse utfordringane.

Ordstyrar er seniorforskar og leiar av NUPIs Cyber Security Centre, Niels Nagelhus Schia.

Arrangementet blir strøymt live frå YouTube-kanalen vår: