20. januar blei Donald Trump den 45. presidenten i USA. Under presidentkampanjen argumenterte han for ein langt meir isolasjonistisk og pragmatisk tilnærming til tryggingspolitikken. Han fremja ein "America first"-politikk, der USA ville ta ei mindre aktiv rolle i verda, krevje meir frå sine allierte og gjere avtalar med sine største motstandarar. Etter berre tre månaders presidentskap synest likevel det motsette å ha skjedd. Under president Trump har USA brukt si største konvensjonelle bombe i Afghanistan, bestilt eit rakettangrep på ein syrisk flybase, og sende eit hangarskip til Japans hav, og dermed rasla med sablane mot Nord-Korea. Samla sett har vi sett eit langt meir intervensjonistisk og aktivt USA enn vi forventa med Trump som president.

NUPI har gleda av å invitere eit panel av svært erfarne ekspertar frå Center for a New American Security (CNAS) i Washington DC. Michèle Flournoy er administrerande direktør i CNAS og tidlegare underdirektør for forsvarspolitikk, Julianne Smith er seniorkandidat og direktør ved Strategy and Statecraft Program, og Dr. Jerry Hendrix, seniorkandidat og direktør ved Defense Strategies and Assessments Program.

På dette seminaret vil dei ta opp den overordna amerikanske tryggingspolitikken under president Trump. Ser vi konturane til ein "Trump-doktrine"? Kva skal ein slik doktrine bestå av? Og korleis vil det påverke USAs engasjement globalt og forholdet til Europa, Russland og Kina?