Internasjonale intervensjonar rundt freds- og statsbygging har vore utbreidd sidan 90-talet. Desse har likevel ofte feila. Det har ført til at forskarar og andre som jobbar med dette har gått frå å fokusere på sette idear og tilnærmingar rundt intervensjon til heller å analysere korleis samspelet med mottakarane kan gi resultat.
Boka «International Interventions and Local Politics: Fragmented States and the Politics of Scale» av Shahar Hameiri, Caroline Hughes og Fabio Scarpello, har gjort kritiske analysar rundt dette og forfattarane presenterer ei ny tilnærming som plasserer seg meir på midten av skalaen.

I dette seminaret vil Fabio Scarpello diskutere denne tilnærminga med Aceh Government Transformation Program som case study.

Fabio Scarpello jobbar som forskar og konsulent. Han er Accociate Fellow ved Asia Research Center, Murdoch University, og Associate Head of Governance, Inequality and Peacebuilding ved VJW International. Han er medforfattar av International Intervention and Local Politics, og han har skrive ei rekkje journalartiklar og politiske rapportar.